Корзина
50 отзывов
Надежный продавец Prom.ua
+380951225544
Контакты
ТОВ ТД "БІОЗАВОД"
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+380951225544Анна
+380677963255Анна
+380509111514Дмитрий
+380972995775Дмитрий
Анна
УкраинаХерсонская областьБелозерка75000, Херсонская обл. Белозерский р-н. смт. Белозерка, вул. Станиславское шоссе 31 Б
+380951225544

Советы агронома по винограду

Советы агронома по винограду

ЯК ПРАЦЮЄ ГАУПСИН НА ВИНОГРАДНИКАХ УКРАЇНИ

grapes

Останнім часом у виноградарстві стали широко застосовувати різноманітні регулятори росту і препарати з високою фізіологіч­ною активністю. Їх використовують для регуляції ростових процесів, покращення визрівання лози, підвищення врожайнос­ті винограду і його якісних показників (цукристість соку, товарність, лежкість ягід, стійкість до несприятливих факторів середовища) та інше. В розсадництві ці препарати засто­совують для поліпшення коренеутворення і зрощення щеп винограду; для оптимізації процесів росту і розвитку саджанців в шкілці. Одними з таких препаратів єГаупсин та Триходермін, які виробляються в Миколаєві заводом “БІОЗАХИСТ”. Правильне застосування цих речовин на тому чи іншому етапі технологічного процесу виробництва забезпечує суттєве покращення продукції винограду, збільшує вихід якісних виноградних саджанців.

Тому дуже важливо своєчасно і якісно вивчити ці препарати для прискорення їх впровадження у виробництво і поширення. З цього питання було проведено досліди на виноградниках ДП ДГ “Таїровське” на технічному сорті Каберне Совіньйон та столовому сорті Вересень.

Досліди проводилися у двох напрямках:
  • вивчення дії препаратів Гаупсин та Трихофіт(аналог Триходерміну) на регуляцію процесів росту і розвитку кущів винограду, можливого підвищення маси урожаю і показників його якості, а також виноматеріалів, які будуть зроблені з цього дослідного урожаю.
  • вивчення дії препаратів Гаупсин та Трихофіт на технологічних етапах виробництва саджанців винограду для підвищення адаптаційних властивостей щеп при висаджуванні їх в шкілку, для оптимізації росту та розвитку щеп у шкілці для отримання в кінцевому рахунку більш високого виходу саджанців.

З першого питання - обприскували кущі з розрахунку 500 л розчину на га. Першу обробку (до цвітіння) проводили - 25-26 травня, другу обробку (після цвітіння 22-23 червня); третю обробку (на початку достигання ягід 3-4-5 серпня). Збір урожаю проводили для кожного сорту:

15-16 вересня (Сухолиманський білий), 21 вересня (Молдова) і 22 вересня (Каберне Совіньйон).

З другого питання дослідження проводилися на технологічному етапі виробництва саджанців сорту Аркадія на підщепі Ріпіріа х Рупестріс 101-14. Щепи

обробляли розчинами препаратів Гаупсин та Триходермін, для поліпшення росту і розвитку щеп в шкілці в період їх вегетації триразово за схемою:

Варіант 1 - контроль, без обробки;

Варіант 2 - Гаупсин,

Варіант 3 - Гаупсин+ ЕПАА

Варіант 4 - Триходермін,

Варіант 5 - Триходермін + ЕПАА, 0,4%. Для кожного варіанту досліду брали не менш 300 і більше щеп. Через місяць після висаджування щеп в шкілку за всіма варіантами рахували приживлення щеп. У період вегетації визначали в тканинах листків інтенсивність накопичення пігментів, показники водного режиму, інтенсивність дихання.

З першого питання одержані результати показали, що застосування препаратів Гаупсин та Трихофіт на виноградниках позитивне, при цьому ефективність позакореневих підживлень цими препаратами залежить як від строків, так і від кількості обробок. Обприскуван­ня кущів розчинами цих препаратів у фазу росту ягід і пагонів стимулюють розвиток пагонів і листкової пове­рхні кущів, особливо препаратом Трихофіт.

Отже, можна припустити, що позакореневе підживлення вегетуючих кущів розчинами препаратів Гаупсин та Трихофіт сприяє підвищенню захисних функцій на дії несприятливих факторів, тобто підвищує водозатримуючу здатність тканин листків. Слід відмітити, що застосування препаратів Гаупсин та Трихофіт з приліплювачем ЕПАА ще краще впливало на обводнення тканин рослин.

У кінцевому підсумку більш кращий фізіологічний стан рослин після обробок препаратами сприяє поліп­шенню показників урожаю. При цьому урожай більш підвищувався після дво- і триразових обробок в строки до- і після цвітіння і перед достиганням ягід (III і І+ІІ+ІІІ). Оскільки облікові кущі були навантажені однаковою кількістю суцвіть, то підвищення урожаю з куща враховувалося за масою грон. Маса грон підвищувалася в основному за рахунок маси та об’єму ягід, особливо після обробок до і після цвітіння, а також кількості їх у гроні. Слід відмітити, що препарат Гаупсин більш впливав на урожай винограду. Так, у сорту Вере­сень маса грон після обробок препаратом Гаупсин була вищою, ніж у контролі, на 23 - 37 %, а у сорту Кабе­рне Совіньйон - на 59 - 63 %, а після обробок препара­том Трихофіт, відповідно, на 6 -10 % і 27 - 42%. Підвищення маси грон краще при обробках кущів, коли вже грони сформовані і йде їх визрівання. В цей час більш формується маса і об’єм ягід в гронах. А при ранніх обробках маса грон формується за раху­нок збільшення кількості ягід у гронах.

Крім того, відомо, що ягоди у сорту Вересень, в силу його біологічних властивостей сильно пошкоджуються оїдіумом. Але обробки зазначеними препаратами, особливо Гаупсином, підвищують урожай, тобто оброблені рослини були більш стійкими проти цієї хвороби.

Відмічено також, що шкірка ягід цього сорту після обробок стає більш міцною, особливо в суміші препаратів з плівкоутворювачем ЕПАА (табл.4). Це дуже важливо для столових сортів ви­нограду - як для транспортування, так і для споживання.

Кондиції соку ягід після обробок теж змінюються. Цукристість соку значно підвищується у сорту Вересень при обробках Гаупсином на 0,6 - 2,6 %, при обробках ТрихофІтом - на 1,4 - 2,5 %, у сорту Каберне Совіньйон, відповідно - на 2,9-3,1 % і 3,1 -3,9% (табл.4). Кислотність соку ягід за дослідними варіантами була в основному на рівні контролю.

Якість виноматеріалів, зроблених з ділянок сорту Каберне Совіньйон, була апробована дегустаційною комісією 10 березня 2010 року.

Вологість тканин була більш високою, 44 - 45 % проти 42 % в ко­нтролі. Аналіз цілісності бруньок з оброблених відповідними препаратами ділянок показав, що краще визрівання пагонів, більш високий вміст запасних речовин відіграє немаловажне значення для стій­кості вічок від загибелі. Ступінь збереження бруньок по всіх дослідних варіантах значно вищий, ніж в контролі (81,93 % проти 56 % в контролі).

Визначення ембріональної плодоносності бруньок під бінокулярним мікроскопом показало, що позако­реневе підживлення кущів в період вегетації розчинами препаратів Гаупсин і Трихофіт дещо поліпшує формування плодоносних пагонів і суцвіть на наступний рік. Більш ефективні для закладання плодоносних бруньок є дво- та триразові обробки (І+ІІ та І+ІІ+ІІІ строки).

Таким чином, препарати Гаупсин та Трихофіт позитивно впливають на вегетуючі виноградні кущі.

З другого питання одержані результати свідчать, що застосування препаратів Гаупсин та Трихофіт шляхом позакореневого підживлення щеп в період вегетації їх у шкілці може бути корисним. Обробляли щепи триразово: перша обробка - через місяць після висаджування щеп в шкілку (6 червня); друга - через місяць після першого підживлення (6 липня) і третя - 4 серпня.

Таке позакореневе триразове підживлення щеп в період вегетації має позитивний вплив на їх розвиток. Стимулюється робота листкового апарату, активізуються фізіологічні процеси у тканинах листків (накопичення пігментів, інтенсивність дихання). Відомо, що ці процеси є основними показниками інтенсивності роботи фотосинтетичного апарату рослини і вони відіграють більшу роль у їх рості. Вміст пігментів на дослідних варіантах був вищим, ніж у контролі.

Крім того, обробка щеп розчинами цих препаратів також значно знижує втрату води з тканин листків. В листках дослідних рослин обводнення тканин було вищим, ніж в контрольних, а вміст легкоутримуючої води був значно нижчим. Відомо, що цей показник є сигна­лом реакції рослин на несприятливі умови навколишньогосередовища, а умови вегетації цього року відмі­чалися високими температурами повітря і посухою. Отже, оброблені рослини у дослідних варіантах більш економно, продуктивно витрачають воду, включаючи свої захисні функції на дію несприятливих факторів середовища (високі температури повітря в липні- серпні-вересні).

Досліди засвідчили кращий фізіологічний стан оброблених препаратами щеп; ріст пагонів значно стимулюється після обробок, об’єм їх приросту підвищується майже

 удвічі, особливо у варіанті сумішей Гаупсин + ЕПАА. За всіма параметрами розвитку пагонів та коренів дослідні саджанці відповідали ГОСТу. За всіма іншими агробіологічними показниками розвитку саджанці дослідних варіантів перевищували контрольні. Все це у кінцевому розрахунку веде до підвищення виходу стандартних саджанців. За всіма варіантами він був вищим, ніж у контролі, особливо в тих варіантах, де препарати Гаупсин і Трихофіт застосовували в суміші з причіплювачем ЕПАА.

Висновки:

Таким чином, у результаті досліджень вста­новлено наступне:

1. Обробка вегетуючих кущів винограду розчинами препаратів Гаупсин і Трихофіт стимулює фізіологічні процеси у тканинах листків, покращує агробіологічні показники розвитку кущів.

2. Препарати Гаупсин та Трихофіт позитивно впливають на врожайність винограду та його якість, особливо при дво- та триразовій обробках. При цьому препарат Гаупсин біль­ше впливає на масу грон та всього урожаю, ніж Трихофіт.

Вплив позакореневих підживлень щеп в період вегетації розчинами препаратів Гаупсин та Трихофіт на процеси їх розвитку та вихід саджанців ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» 2009 рік

Варіанти

Прижив­лювання щеп %

Агробіологічні показники розвитку

і в середньому на 1 саджанець

Вихід

сад­

жанців,

%

приріст

пагонів,

см

діаметр

пагонів,

мм

об’єм

приростусм3

довжина

міжвузля,

см

визрівання

пагонів,

%

площа

одного

листка,

см2

площа

листя

куща,

дм2

кількість коренів, шт.

d > 1,5мм

d < 1,5мм

Контроль

52,80

86,8

4,70

15,05

4,27

40,90

69,80

13,00

4,5

14,1

35,20

Гаупсин, 2%

77,50

150,2

4,90

28,30

5,36

45,50

67,40

14,10

8,4

15,2

38,40

Гаупсин, 1,5% +ЕПАА

82,80

172,7

5,00

33,80

6,24

41,65

72,10

15,34

6,0

21,5

44,20

Трихофіт, 2%

78,80

122,2

5,35

27,45

5,12

46,00

64,10

14,26

5,9

14,8

43,80

Трихофіт, 1,5% +ЕПАА

88,40

141,2

5,00

27,70

5,27

45,00

68,30

14,34

6,2

18,8

47,10

НІР05

-

-

-

-

 

4,12

-

-

 

-

3,72

3. Позитивно впливаючи на урожай виног­раду, препарати Гаупсин і Трихофіт значно

покращують якість соку ягід: цукристість підвищується від 1,2 до 3,6 % порівняно з контролем.

4. Ефективним є застосування препаратів Гаупсин і Трихофіт при виробництві саджанців винограду шля­хом триразового позакореневого підживлення, особ­ливо в суміші з плівкоутворюючим препаратом ЕПАА. Підвищується об’єм приросту пагонів (удвічі), покра­щується розвиток коренів (на 60 - 80 %). Вихід саджа­нців зростає на 8 - 12 %.

БИОЗАВОД